Een groenere chemische industrie met AvoRe

Een groenere chemische industrie met AvoRe

Het chemische onderzoeksteam van AvoRe NV heeft een eigen technologie ontwikkeld voor het verwijderen van ongewenste organische componenten uit water.  Het is de AAT®, wat staat voor Advanced Absorption Technology.  Er werd een reeks patentaanvragen ingediend voor deze innovatieve techniek, die brede toepassing zal vinden in de volgende gebieden:

  • chemisch en farmaceutisch afvalwater
  • remediëring van grondwaterverontreiniging
  • behandelen van gemeentelijk afvalwater
  • verwijderen van organotin verbindingen uit rivier- en havenslib
  • verwijderen van producten met hormonenverstorende werking uit drinkwater

De techniek behelst de absorptie van de ongewenste component aan een drager die herbruikbaar is, waarbij deze component kan opgeconcentreerd worden voor afvoer of zelfs hergebruikt indien men dit zou wensen. Indien U geinteresseerd bent in de AAT techniek, aarzel niet om ons te contacteren.